BOA Boliviana de Aviación
(011) 5032-3796 | www.boa.bo
Emision: FP* FT* Neto Sabre: NO Neto Amadeus: NO
Comisión Doméstica : 7% - over S/100%
Comisión Internacional: 7% - over S/100%